Vitajte na stránke PLYN -  MB, sro

 
 

Majitelia budov sú zo zákona (656/2004 Z.z., § 49)

                                                       povinní

"...udržiavať odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave..."
Revízny technik Ing. Bračok Ivan ponúka občanom
                                                   príležitosť

splniť si svoju zákonnú povinnosť v celom rozsahu
(od prvého uzáveru  po komín).

Platí to hlavne pre majiteľov  poistených nehnuteľností.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na


janci@vspace.sk


alebo v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod na mobil :


                  0902 - 675 341

                


                                                                                                     Ing. Bračok Ivan

 

Oznam